Skip to main content

Agile marketing een hype of een waardevolle ontwikkeling?

Agile stickers

15 maart 2021
Gert-Jan Scheers

Agile marketing een nieuwe vorm van marketing? Helaas niet. Wat is het dan wel?
Een manier om sneller en effectiever marketing te bedrijven.

Sneller, omdat je focus houdt op de echt belangrijke zaken. Iedereen is zich constant bewust van waar de prioriteiten liggen. Het is duidelijk wat waarde oplevert. Er is een goed overzicht waar aan gewerkt wordt. Problemen worden meteen opgepakt en zaken kunnen snel bijgesteld worden als de situatie verandert.

Effectiever, omdat er steeds weer wordt gekeken vanuit het klantperspectief. Wat levert het op voor een klant? Heeft het weinig toegevoegde waarde voor de klant? Waarom doen we het dan?

Het incrementele karakter en de korte cycli, de zogenaamde ‘sprints’, maken het mogelijk om flexibel in te spelen op de snel veranderende omgeving zonder als een kip zonder kop bezig te zijn of de waan van de dag te laten regeren.

Agile marketing

Agile betekent lenig, wendbaar. Snel en flexibel zijn. Dat kan slaan op mensen en dieren maar het is ook de naam van een methode om software te ontwikkelen. De essentie is het maken van een product waar klanten blij van worden. En dat liever zo snel mogelijk. Dat was natuurlijk altijd al de bedoeling maar grote software ontwikkelingen hadden te lijden onder het feit dat ze te laat werden opgeleverd, veel meer hadden gekost dan was gebudgetteerd en niet voldeden aan de vraag van de klant. Om dat te voorkomen ging men “agile’ werken. Niet een vaste route op basis van een intake en de klant pas laten zien wat het resultaat is als het product klaar is maar het werk opdelen in kleine stukjes en telkens als er een stukje klaar is feedback vragen aan de klant en eventueel bijsturen. Door constant contact te houden met de klant moet er een veel beter resultaat kunnen ontstaan. Onnodig werk kan worden vermeden zolang de focus blijft op waarde creëren voor de klant.

Maar er zijn meer principes die als basis dienen voor agile werken. Bijvoorbeeld het werken in multidisciplinaire teams en dus het doorbreken van werken in silo’s. Zelfwerkende teams zonder hiërarchie. Volkomen transparantie en dagelijks laten zien wat je gedaan hebt en gaat doen. Dat is wel even wennen voor veel mensen, vooral als je het al jaren niet zo hebt gedaan.

„Agile … is an attitude, not a technique with boundaries. An attitude has no boundaries, so we wouldn’t ask “can I use agile here”, but rather “how would I act in the agile way here?” or “how agile can we be, here?” 
Alistair Cockburn.

In 2012 was er een groep mensen die het idee had om ook agile te gaan werken in marketing. Als marketing heb je veel te maken met waarde creatie voor klanten. Maar wat waarde is voor klanten verandert in een steeds hoger tempo dus kan agile werken daar wellicht een oplossing voor zijn. En zo zijn een aantal organisaties aan de slag gegaan met de uitgangspunten van agile werken, maar dan wel aangepast aan wat er bij marketing belangrijk is.

Wrapping Up

Agile marketing staat fel in de schijnwerpers. Er wordt volop mee geëxperimenteerd. Het is “hot”. Maar het vereist wel een flinke gewenning van de mensen die er mee willen werken. Niet alleen moeten ze de manier van werken leren, maar het is ook vaak een attitude kwestie. Hoe werk je goed en vooral nauw samen? En hoe veilig voel je je als alles transparant is?

Ik heb er veel plezier aan om deze maand een training te geven over hoe dat moet. 15 enthousiaste mensen, sommige met en sommige zonder ervaring, laten werken aan het begrijpen en doen van agile marketing.

Interesse hoe dit binnen uw organisatie kan worden gerealiseerd?
Laten we in gesprek gaan! Bel ons of stuur ons een mailtje.