Skip to main content

Grenzeloos samenwerken aan maatschappelijke opgaven.

31 oktober 2022
Dr. Jan-Kees van Dijk

Opgavegericht Werken of Grenzeloos Samenwerken of Meervoudig Organiseren hebben als doel een organisatie overstijgende aanpak van complexe vraagstukken te realiseren.

Het doel is dat iedere belanghebbende hierbij zoveel mogelijk wordt ondersteund. Het idee achter deze werkwijze is dat de organisatie in een netwerkomgeving actief is en met verschillende partijen vanuit verschillende invalshoeken, wendbaar en op een procesmatige manier naar actuele vraagstukken kijkt.

Anders leren kijken 

C&G voert regelmatig gesprekken met mensen die met opgavegericht werken te maken hebben, zowel bij gemeenten als bij andere organisaties zoals Rijkswaterstaat. Een frequent gehoord signaal is dat opgavegericht werken soms nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt. Zo stelt een van onze gesprekspartners: “Binnen een complex krachtenveld gaan velen hierbij vaak te kortzichtig te werk.” Het vanuit verschillende invalshoeken (leren) kijken maakt deze aanpak niet complex of ingewikkeld. Het is belangrijk om je als medewerker of leidinggevende bij elke stap te realiseren; waarom en waarvoor doe ik dit, waar gaat het eigenlijk om? Een ander citaat gaat in op complexiteit: “Ik probeer zaken simpel en behapbaar te houden. Belangrijk ook... de basis op orde en daar dichtbij blijven.” Deze opmerking sluit heel erg aan bij de filosofie van C&G; wij identificeren die zaken die er echt toe doen. Wij willen zaken minder complex maken; ook opgavegericht werken.

Opgavegericht werken is geen doel op zich. Net als alle andere methoden moet ook deze werkwijze concrete doelen realiseren zoals het betaalbaar houden van diensten, meer en betere resultaten boeken en het realiseren van verbeteringen en innovaties. 

Hoe succes realiseren

Door de essenties vast te houden, door te weten wat er echt toe doet kan werk minder complex gemaakt worden. Het gaat er dus om dat medewerkers en leidinggevenden meer de juiste dingen doen en dat ze simpelere maar geen simplistische activiteiten uitvoeren. Daarbij is het essentieel dat ze weten wat waarom van belang is en daarom ook weten hoe deze acties aansluiten bij de gestelde doelen. Deze aanpak zal ervoor zorgen dat medewerkers en leidinggevenden meer motivatie en energie uit opgavegericht werken gaan halen. 

Interesse hoe wij uw organisatie kunnen helpen? 

Laten we in gesprek gaan! Bel 06-52 08 52 35 of stuur ons een mailtje.