Skip to main content

The Great Resignation. Wat betekent het voor uw HR-beleid.

14 april 2022
Dr. Jan-Kees van Dijk

Op veel plekken in de wereld zeggen medewerkers massaal (tot wel 40%) hun baan op. Vaak zelfs zonder een duidelijk alternatief te hebben. Dit fenomeen staat bekend als "The Great Resignation. Nederland lijkt hier ook op af te stevenen! Dus als organisatie kom je er niet omheen en zul je wat moeten doen.

Mogelijke oorzaken

In algemene zin zijn er een aantal factoren die hierbij een rol spelen. Zo heeft Corona het e.e.a. los gemaakt bij ons; de hang naar meer flexibiliteit, vrijheid en zinvol werk heeft een vlucht genomen. Daarnaast heeft de nieuwe generatie millennials significant andere waarden als het gaat om bijvoorbeeld werk en privé en hechten meer aan flexibiliteit dan zekerheid. Bedrijven blijven nog vaak te veel hangen in oude manieren van werven, binden en boeien. Het is van belang hier vanaf nu anders mee om te gaan.

Anders kijken naar organisatie en medewerkers

Momenteel wordt er vaak nog (te) veel naar kennis, vaardigheden en diploma’s gekeken als het gaat om het werven en de inzet van personeel en management. Het is echter beter mensen in te zetten op plekken die passen bij hun persoonlijke waarden, karakter, zelfbeeld en motieven. Ook werving, selectie en onboarding moeten meer over deze aspecten gaan. Door dit te doen zullen medewerkers veel meer vanuit hun (eigen) energie gaan werken.

Weten waar je energie vandaan komt is één ding, deze activeren en er bewust mee om gaan is iets anders en vereist bereidheid, oefening en ontwikkeling. Kennis en vaardigheden kunnen worden geleerd, ervaring kan worden opgedaan, maar de intrinsieke waarden die iedereen in zich heeft zijn niet zo makkelijk te identificeren en aan te spreken. Werknemer en werkgever spelen daarbij beiden een belangrijke rol; de cultuur van de medewerker moet passen bij de cultuur van de afdeling of organisatie en andersom. Een betere match tussen de persoonlijke cultuur (innerlijke waarden) en de (gewenste) cultuur van de afdeling of organisatie zorgt voor een langdurige, duurzame relatie en betere resultaten.

Voordelen

Deze insteek kan aan veel belangrijke thema’s in de organisatie worden gelinkt, zoals de ambidextere organisatie, ofwel, hoe kan een organisatie de huidige business managen en dat combineren met succesvolle innovaties. Maar deze aanpak heeft ook positieve effecten op productiviteit, klantrelaties, medewerker- en klanttevredenheid, management development, en groei.

Interesse hoe dit binnen uw organisatie kan worden gerealiseerd?
Laten we in gesprek gaan! Bel ons of stuur ons een mailtje.