Skip to main content

Iedere organisatie moet nu over kunstmatige intelligentie (KI) nadenken.

Kunstmatige intelligentie vrouwenhoofd

14 mei 2023
Dr. Jan-Kees van Dijk

Denk u ook: "Welke impact heeft KI op mijn business?" Net als bij andere doorbraken in KI, roepen ChatGPT en vergelijkbare grootschalige taalmodellen (LLM's) vragen op zoals: welke impact heeft KI op onze medewerkers en hun dagelijkse taken en verantwoordelijkheden en hoe kunnen wij als organisatie deze ontwikkelingen in ons voordeel toe gaan passen? Een studie van Harvard Business School stelt dat KI niet zorgt voor minder werkgelegenheid maar wel kan zorgen voor een betere service en een hogere klantentevredenheid. Het is daarom belangrijk om KI als een kans te zien en niet als een bedreiging.

Generatieve KI, een vorm van kunstmatige intelligentie die verantwoordelijk is voor het creëren van nieuwe, originele inhoud, kan in elke organisatie meerwaarde creëren. Automatisering is eigenlijk niets nieuws, is al jaren in ontwikkeling en heeft met KI ‘slechts’ een nieuwe fase bereikt.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Ons advies is om KI op een strategische manier te benaderen en de meerwaarde van KI, zoals het kunnen analyseren van zeer grote hoeveelheden data, te integreren in bestaande processen en activiteiten. Door goed naar de verschillende processtappen te kijken kan worden bepaald hoe de introductie van (generatieve) KI elk van die taken positief kan beïnvloeden. Op deze manier zullen u en uw medewerkers tot de ontdekking komen dat er enerzijds nieuwe taken ontstaan, maar vooral dat u met uw organisatie meerwaarde kan bieden voor uw klanten.

Hoe ontwikkelt KI zich verder?

Omdat adoptie en evolutie van de KI-technologie bijna gelijktijdig zullen plaatsvinden, zal (generatieve) AI disruptief blijven. Daarom is het van belang om nu aansluiting te vinden bij deze ontwikkeling en uit te zoeken welke stappen uw organisatie kan maken. Leiders moeten beginnen c.q. verder gaan met het creëren van de meest effectieve mix van menselijke en geautomatiseerde taken in de context van uw business. Hiermee wachten betekent een achterstand oplopen.

Interesse hoe wij uw organisatie kunnen helpen?

Laten we in gesprek gaan! Bel 06-52 08 52 35 of stuur ons een mailtje.

Bron:

https://hbr.org/2023/03/generative-ai-will-enhance-not-erase-customer-service-jobs