Skip to main content

Grenzeloos samenwerken aan maatschappelijke opgaven.

31 oktober 2022
Dr. Jan-Kees van Dijk

Opgavegericht Werken of Grenzeloos Samenwerken of Meervoudig Organiseren hebben als doel een organisatie overstijgende aanpak van complexe vraagstukken te realiseren.

Het doel is dat iedere belanghebbende hierbij zoveel mogelijk wordt ondersteund. Het idee achter deze werkwijze is dat de organisatie in een netwerkomgeving actief is en met verschillende partijen vanuit verschillende invalshoeken, wendbaar en op een procesmatige manier naar actuele vraagstukken kijkt.

Lees meer …Grenzeloos samenwerken aan maatschappelijke opgaven.

The Great Resignation. Wat betekent het voor uw HR-beleid.

14 april 2022
Dr. Jan-Kees van Dijk

Op veel plekken in de wereld zeggen medewerkers massaal (tot wel 40%) hun baan op. Vaak zelfs zonder een duidelijk alternatief te hebben. Dit fenomeen staat bekend als "The Great Resignation. Nederland lijkt hier ook op af te stevenen! Dus als organisatie kom je er niet omheen en zul je wat moeten doen.

Mogelijke oorzaken

In algemene zin zijn er een aantal factoren die hierbij een rol spelen. Zo heeft Corona het e.e.a. los gemaakt bij ons; de hang naar meer flexibiliteit, vrijheid en zinvol werk heeft een vlucht genomen. Daarnaast heeft de nieuwe generatie millennials significant andere waarden als het gaat om bijvoorbeeld werk en privé en hechten meer aan flexibiliteit dan zekerheid. Bedrijven blijven nog vaak te veel hangen in oude manieren van werven, binden en boeien. Het is van belang hier vanaf nu anders mee om te gaan.

Lees meer …The Great Resignation. Wat betekent het voor uw HR-beleid.

Agile marketing een hype of een waardevolle ontwikkeling?

15 maart 2021
Gert-Jan Scheers

Agile marketing een nieuwe vorm van marketing? Helaas niet. Wat is het dan wel?
Een manier om sneller en effectiever marketing te bedrijven.

Sneller, omdat je focus houdt op de echt belangrijke zaken. Iedereen is zich constant bewust van waar de prioriteiten liggen. Het is duidelijk wat waarde oplevert. Er is een goed overzicht waar aan gewerkt wordt. Problemen worden meteen opgepakt en zaken kunnen snel bijgesteld worden als de situatie verandert.

Effectiever, omdat er steeds weer wordt gekeken vanuit het klantperspectief. Wat levert het op voor een klant? Heeft het weinig toegevoegde waarde voor de klant? Waarom doen we het dan?

Het incrementele karakter en de korte cycli, de zogenaamde ‘sprints’, maken het mogelijk om flexibel in te spelen op de snel veranderende omgeving zonder als een kip zonder kop bezig te zijn of de waan van de dag te laten regeren.

Lees meer …Agile marketing een hype of een waardevolle ontwikkeling?

De ongedachte kandidaat

7 december 2021
Cees van Oortmerssen

Doorgaan op de bekende weg is geen optie. Krapte op de arbeidsmarkt is 'here to stay'. Personeel werven op basis van Competenties wordt de nieuwe standaard! 

Voor veel bedrijven en organisaties wordt het steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden. Er is nu al vaak een tekort aan geschikte mensen en met het uitvloeien van de babyboom generatie wordt dat alleen maar erger. In Duitsland is men begonnen met een pro-actief immigratiebeleid, waarbij mensen uit andere landen wordt gevraagd om een aanvraag te doen voor immigratie voor specifieke beroepen. Nederland is nog niet zover. Om toch gebruik te kunnen maken van het arbeidspotentieel wordt het tijd om de zaken anders aan te pakken.

We moeten "omdenken".

Lees meer …De ongedachte kandidaat