Skip to main content

Marketingadvies

De essentie van elke organisatie is waarde creëren! Voor klanten, voor eigenaren aandeelhouders en voor medewerkers. In toenemende mate ook voor de maatschappij. Marketing houdt zich vooral bezig met het creëren van waarde voor klanten, cliënten, afnemers...... Er bestaat een groot misverstand over marketing, namelijk dat het gaat over reclame, websites, brochures et cetera. Maar dat vormt slechts een deel van marketing. Marketing is veel meer. Het is op strategisch niveau de discipline die de waarde proposities definieert en blijft ontwikkelen. Marketing vertegenwoordigt de behoeften van de klantgroepen binnen de organisatie. Aangezien het hebben van de juiste waarde proposities de sleutel tot succes is, heeft marketing een grote verantwoordelijkheid. Natuurlijk moeten de waarde proposities (goederen en diensten) ook gerealiseerd worden. En daar komt de rest van de organisatie aan bod. Bevlogen medewerkers zijn nodig om de gedefinieerde waarde proposities te realiseren. Dit zijn de twee essentiële zaken waar C&G Result expertise in heeft.

Maar marketing behelst natuurlijk meer. Het begint bij het ontwikkelen van goederen en diensten waar de beoogde doelgroepen waarde in zien. Verder is het de taak van marketing om een passend prijsbeleid te bepalen dat rekening houdt met de waarde perceptie van de doelgroepen en de positionering ten opzichte van de concurrentie. Ook houdt marketing zich bezig met hoe de doelgroepen de beschikking kunnen krijgen over wat de organisatie aanbiedt. En als laatste moet marketing ook communiceren. Enerzijds om de doelgroepen te verleiden en anderzijds om de waarde propositie verder vorm te geven en uit te breiden.

Marketing is dus veel meer dan internet en reclame. 

C&G Result heeft uitgebreide marketingervaring bij organisaties in verschillende branches en van groot tot klein. Advies op elk gebied is mogelijk. Toetsten van de waarde proposities, ontwikkelen van strategische en operationele plannen, marktanalyses, merkontwikkeling, internetstrategie, verkoopaanpak, agile werken in marketing, ontwikkeling customer journeys en persona's, emailmarketing, CRM, conceptontwikkeling, et cetera. Maar ook als sparringpartner of coach willen wij graag helpen om de focus te krijgen die u helpt om de dingen te doen die het verschil maken.