Skip to main content

Organisatieadvies

Waardecreatie is de reden van bestaan voor elke soort organisatie. Vooral waarde voor klanten/afnemers. Onze overtuiging is dat marketing daarin het voortouw hoort te nemen. Maar marketing is daarbij afhankelijk van collega’s die de waarde proposities van de organisatie moeten realiseren. En bij dat realiseren komt een hoop kijken. Het juiste leiderschap, een inspirerende cultuur en omgeving, bevlogen medewerkers, goede communicatie, een echte teamspirit en een organisatievorm die snel kan meebewegen. Natuurlijk komt er nog veel meer bij kijken, maar in algemene zin zijn dit wel de belangrijkste zaken waarbij wij het vaak mis zien gaan. Met onze jarenlange ervaring weten wij met de juiste vragen snel tot de kern te komen en problemen inzichtelijk te maken. Daarbij vermijden wij de gevoelige onderwerpen niet. Wij treden vooral op als coach, want u kent uw organisatie veel beter dan wij. Maar waar nodig zijn wij ook mentor en kunnen wij op basis van onze specifieke expertise verbeteringsvoorstellen doen.

Heeft u het gevoel dat er in uw organisatie zaken minder goed gaan dan zou kunnen? Dat men niet bevlogen is, dat er een eilandjescultuur heerst, dat het schort aan goede communicatie of dat de organisatie te langzaam beweegt? Zou u graag zien dat uw medewerkers één groot High Performance Team vormen? Laat ons u dan inspireren om weer vooral te doen waar het om gaat.