Skip to main content

Onze passie

Het "waarom"" 

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Wij zijn gewoon bevlogen als het gaat om bezig zijn met wat er echt toe doet. In onze praktijk zien we veel te vaak dat men bezig is met van alles behalve met wat er echt toe doet. Door de dagelijkse hectiek is men uit het oog verloren wat ook alweer de bedoeling was. Zo worden bijvoorbeeld processen leidend terwijl het natuurlijk gaat om het juiste effect.

Wij zetten onze uitgebreide ervaring in om managers en ondernemers, die inzien dat er meer uit te halen valt, te helpen de weg terug te vinden naar wat echt de bedoeling is. Door weer helder te krijgen waar het om gaat. En samen datgene te doen wat de bedoeling is, vol inzet en enthousiasme bij iedereen. Dat is volgens ons de essentie van succes.

Partners

Founder & Partner

Expertise:
Leiderschap, team ontwikkeling.

Founder & Partner

Expertise:
Marketing, verkoop, strategie.

Partner

Expertise:
Human resource development

Partner

Expertise:
Internationale marketing, finance.

Publicaties

Modern Marketingmanagenment 2e druk

Meer dan 10.000 stuks verkocht.

Marketing verandert continu. De laatste jaren zelfs in zo’n snel tempo, dat het soms moeilijk is om alle ontwikkelingen bij te houden. Dit vlot geschreven boek op hbo-niveau geeft een volledig overzicht van wat marketing nu echt inhoudt, inclusief de nieuwste ontwikkelingen. Het maakt duidelijk welke plek marketing zou moeten hebben in een organisatie en welke waarde het toevoegt.

Veel soortgelijke boeken beginnen met de strategische aspecten en werken dan verder naar de operationele zaken. Voor veel studenten is het begin dan erg abstract. Met de aanpak in dit boek worden de studenten van het begin tot het einde maximaal geïnteresseerd gehouden, met het uiteindelijke doel om vanuit strategische overwegingen het hele doen en laten van een organisatie in te richten om waarde te creeren voor afnemers. Hoe dat gaat en wat daarvoor nodig is, wordt duidelijk in de laatste hoofdstukken.

Wat nieuw is aan dit boek, is dat er geen apart hoofdstuk over digitale marketing in zit. De gereedschappen die door de voortschrijdende ontwikkelingen op technologisch gebied aan de gereedschapskist van de marketeer zijn toegevoegd, zijn intussen al zo gemeengoed geworden dat ze normaal in de marketing geïntegreerd horen te zijn. Misschien dat hiermee weer een stukje van de mystiek rond het onderwerp digital marketing wordt opgeheven.

Bestel het bij Bol.com of Managementboek